Dragerschap en overdragen

Wie loopt risico?
Sikkelcelziekte is een erfelijke ziekte, die wordt overgebracht van ouder op kind. Wanneer een ouder alleen drager is, is de ouder dus zelf niet ziek, maar kan deze de ziekte wel doorgeven aan het kind.

Wanneer beide ouders drager zijn van de ziekte, is er een kans van 50% dat ze een kind krijgen dat ook drager is, een kans van 25% dat het kind gezond is en een kans van 25% dat het kind sikkelcelziekte heeft.

Eén op de zeven
Binnen de risicogroep komt dragerschap van sikkelcelziekte voor bij één op de zeven mensen. 
Bloedonderzoek bij de huisarts kan uitsluitsel geven of iemand drager is van de ziekte.