Nalaten

U regelt het bij de notaris

Nalaten aan een goed doel

Door het Sikkelcelfonds op te nemen in uw testament stelt u ons, ook na uw overlijden in staat ons belangrijke werk voort te zetten.

Geen successierechten

Goed om te weten is dat, wanneer u nalaat aan het Sikkelcelfonds, wij geen successierechten hoeven te betalen aan de belastingdienst. Erkende goede doelen als het Sikkelcelfonds zijn hier namelijk volledig van vrijgesteld over inkomsten uit nalatenschappen. Zo kunnen wij uw postume gift voor 100 % gebruiken voor de financiering van belangrijk onderzoek.

U regelt het bij de notaris

U kunt in uw testament precies aangeven hoe u het hebben wilt. Zo kunt u kiezen voor een legaat of het Sikkelcelfonds opnemen als erfgenaam. Een legaat is bijvoorbeeld een vast bedrag, een aandelenportefeuille of een huis.

U kunt het Sikkelcelfonds ook opnemen als erfgenaam, waarbij u een vast percentage van uw nalatenschap aan het Sikkelcelfonds toebedeelt. Beide mogelijkheden regelt u bij uw notaris.

Uw notaris wil dan waarschijnlijk het volgende weten:

Het Sikkelcelfonds, gevestigd te Delft
Kalverbos 6, 2611 XW in Delft
Kamer van koophandel: KVK 69127271