Bestuur en organisatie

De organisatie van het Sikkelcelfonds bestaat uit een onbezoldigd bestuur. Zij worden in de uitvoering bijgestaan door een commissie Wetenschap en een commissie PR/Marketing en Fondsenwerving. De leden van deze commissies voeren hun taken voor het Sikkelcelfonds op vrijwillige basis uit. Daarnaast heeft het Sikkelcelfonds tijdelijk beschikking over een parttime betaalde projectleider marketing/fondsenwerving.

 

Het bestuur

 

De taak van het vijfledige bestuur is de missie met behulp van de visie te realiseren en de geworven fondsen en donaties in te zetten voor baanbrekend onderzoek. Controle op deze inkomsten en bestedingen vindt plaats door ons accountantsbureau dat tevens ons jaarverslag goedkeurt.

 

Het bestuur wordt gevormd door:

 

Marjon Cnossen (voorzitter) Kinderarts-Hematoloog & lid van de Medische Adviesraad Stichting OSCAR Nederland
Vacature (penningmeester)
Amando Heesterman (secretaris & penningmeester) Organisatieadviseur
Damaira Anijs (bestuurslid) Fiscaaljurist
Marjolein Peters (bestuurslid) Kinderarts-Hematoloog

 

 

 

Rooster van aftreden Bestuur Stichting het Sikkelcelfonds

 

Aangetreden 1e Zittingstermijn Herbenoeming
Marjolein Peters 04-07-2017 04-07-2021 01-07-2025
vacature
Amando Heesterman 04-07-2017 04-07-2021 01-07-2025
Damaira Anijs 01-01-2020 01-01-2024 01-01-2028
Marjon Cnossen 04-07-2017 04-07-2021 01-07-2025

 

 

 

Commissies

 

Het bestuur van Stichting het Sikkelcelfonds wordt in de realisatie van de missie ondersteund door twee commissies. De eerste commissie heeft ten doel gelden te genereren zodat baanbrekend onderzoek kan worden verricht om de missie te verwezenlijken. Dit is de commissie PR/Marketing en Fondsenwerving.

 

De tweede commissie is de wetenschapscommissie en deze adviseert het bestuur te prioriteren in alleen die onderzoeksinitiatieven die zullen leiden tot het gunstiger verlopen en/of genezen van sikkelcelziekte. De wetenschapscommissie toets haar prioritering bij een onafhankelijke raad van deskundigen: de review commissie (in oprichting).

 

 

 

Commissie PR/Marketing en Fondsenwerving

 

Charlotte van Tuijn Verpleegkundig Specialist Amsterdam UMC & PhD in hemoglobinopathieën
Carolien de Graaf  Eventmanager
Henk Aron Directeur More Than Live
Sonja Teuben Verpleegkundig Specialist Sikkelcelcentrum Erasmus MC
Brian Dorff Eigenaar Dorff Design Online Marketing

 

De commissie PR/Marketing en Fondsenwerving wordt ondersteund door een energieke groep van vrijwilligers die zich met hun werkzaamheden en netwerk inzetten om de doelstellingen van de stichting te realiseren. Zou u door vrijwilligerswerk willen bijdragen aan de doelstellingen van het Sikkelcelfonds? Stuur ons dan even een mailtje: info@hetsikkelcelfonds.nl

 


Commissie Wetenschap

 

Marjolein Peters (voorzitter) Bestuurslid Stichting het Sikkelcelfonds
Bart Biemond Hematoloog AMC
Anita Rijneveld  Hematoloog Erasmus MC
Karin Fijnvandraat Kinderarts-Hematoloog AMC
Marjon Cnossen Bestuurslid Stichting het Sikkelcelfonds