Bestuur

Bestuur van Stichting het Sikkelcelfonds

Het Sikkelcelfonds heeft een onafhankelijk en onbezoldigd bestuur van vijf leden. De taak van het bestuur is de missie met behulp van de visie te realiseren en de geworven fondsen en donaties in te zetten voor baanbrekend onderzoek. Controle op deze inkomsten en bestedingen vindt plaats door ons accountantsbureau dat tevens ons jaarverslag goedkeurt.

Het bestuur wordt gevormd door:

Marjon Cnossen (voorzitter) Kinderarts-Hematoloog
Erica Brons (penningmeester) Financieel Directeur 
Amando Heesterman (secretaris) Organisatieadviseur
Vacature (bestuurslid)  
Marjolein Peters (bestuurslid) Kinderarts-Hematoloog

 

Rooster van aftreden Bestuur Stichting het Sikkelcelfonds

  Aangetreden 1e Zittingstermijn Herbenoeming
Marjolein Peters 04-07-2017 04-07-2021 01-07-2025
Erica Brons 04-07-2017 04-07-2021 01-07-2025
Amando Heesterman 04-07-2017 04-07-2021 01-07-2025
Vacature      
Marjon Cnossen 04-07-2017 04-07-2021 01-07-2025

 

Commissies Stichting het Sikkelcelfonds

Het bestuur van Stichting het Sikkelcelfonds wordt in de realisatie van de missie ondersteund door twee commissies. De eerste commissie heeft ten doel gelden te genereren zodat baanbrekend onderzoek kan worden verricht om de missie te verwezenlijken.
Dit is de commissie PR/Marketing en Fondsenwerving.

De tweede commissie is de wetenschapscommissie en deze adviseert het bestuur te prioriteren in alleen die onderzoeksinitiatieven die zullen leiden tot het gunstiger verlopen en/of genezen van sikkelcelziekte. De wetenschapscommissie toets haar prioritering bij een onafhankelijke raad van deskundigen: de review commissie (in oprichting).

 

Commissie PR/Marketing en Fondsenwerving

Charlotte van Tuijn Verpleegkundig Specialist i.o. Sikkelcelcentrum AMC
Carolien de Graaf  Eventmanager
Henk Aron Directeur More Than Live
Sonja Teuben Verpleegkundig Specialist i.o. Sikkelcelcentrum Erasmus MC
Brian Dorff Eigenaar Dorff Design Online Marketing

De commissie PR/Marketing en Fondsenwerving wordt ondersteund door een energieke groep van vrijwilligers die zich met hun werkzaamheden en netwerk inzetten om de doelstellingen van de stichting te realiseren.

David Burnside
Founder of Made in Scotland & The Dutch
Isaura Milano
Verpleegkundige
Rasjid van Engel Consultant ING

 

Commissie Wetenschap

Marjolein Peters (voorzitter) Bestuurslid Stichting het Sikkelcelfonds
Bart Biemond Hematoloog AMC
Anita Rijneveld  Hematoloog Erasmus MC
Karin Fijnvandraat Kinderarts-Hematoloog AMC
Marjon Cnossen Bestuurslid Stichting het Sikkelcelfonds
Share This