Behandeling en genezing

Onbeschrijfelijke pijn
De behandeling van sikkelcelziekte richt zich voornamelijk op het voorkomen en behandelen van de pijnaanvallen (crisen) en de complicaties. Voor patiënten is het naleven van bepaalde regels cruciaal. Zo kunnen uitdroging, koorts, kou, pijn, infectie en vermoeidheid een pijnaanval uitlokken. Met behulp van medicatie en bloedtransfusies is het momenteel mogelijk om het verloop van de ziekte gunstig te beïnvloeden.

Methoden
Ook zijn er twee behandelingen die een patiënt potentieel kunnen genezen. Zo kan een patiënt een (vaak risicovolle) stamceltransplantatie ondergaan. Dan wordt het beenmerg van de patiënt vervangen door gezonde stamcellen van een geschikte donor. Een andere methode is gentherapie. Door middel van een nieuwe DNA-reparatietechniek kan de genetische code van het DNA gerepareerd worden, waardoor het beenmerg geen sikkelcellen meer aanmaakt, maar alleen gezonde bloedcellen.

 

Kans op volledig genezen
Toch is er nog zoveel te onderzoeken op het terrein van sikkelcelziekte. Juist daarom is wetenschappelijk onderzoek van groot belang, zodat we deze patiënten in de toekomst beter, sneller en effectiever kunnen helpen. Hopelijk komt er een dag waarop we sikkelcelziekte kunnen genezen.

Wilt u meehelpen?