Help je mee?

dit is onze organisatie en bestuur

Bestuur en organisatie

De organisatie van het Sikkelcelfonds bestaat uit een onbezoldigd bestuur.

Zij worden in de uitvoering bijgestaan door een Commissie Onderzoek

De leden van deze commissie voeren hun taken voor het Sikkelcelfonds 

op vrijwillige basis uit. 

Van links naar rechts en van boven naar beneden op de foto: 
Marjon Cnossen, Damaira Anijs, Marjolein Peters,

Guillaume Ellis, Wim Moerman, Charlotte van Tuijn.

Het bestuur

De taak van het vijfledige bestuur is de missie van het Sikkelcelfonds te realiseren en de geworven fondsen en donaties in te zetten voor baanbrekend wetenschappelijk onderzoek. Controle op deze inkomsten en bestedingen vindt plaats door een accountantsbureau dat tevens het jaarverslag goedkeurt. Het bestuur wordt gevormd door:

Marjon Cnossen

Guillaume Ellis

Marjolein Peters

Charlotte van Tuijn

Damaira Anijs

Wim Moerman

Voorzitter, Kinderarts-Hematoloog

Penningmeester & Financiën, Finance Manager

Secretaris, Kinderarts-Hematoloog niet-praktiserend

Bestuurslid Vrijwilligersbeleid, Verpleegkundig Specialist

Bestuurslid Communicatie, Fiscaal jurist

Bestuurslid Strategisch beleid, Financieel directeur

Commissie Onderzoek

Commissie Onderzoek adviseert het bestuur t.a.v. kwaliteit en prioritering van onderzoek. De Commissie Onderzoek toetst deze prioritering bij een onafhankelijke Raad van externe Deskundigen: Review Commissie.

Marjolein Peters

Bart Biemond

Anita Rijneveld

Karin Fijnvandraat

Bestuurslid Stichting het Sikkelcelfonds

Hematoloog

Hematoloog

Kinderarts-Hematoloog

Raad van Advies

Het bestuur van het Sikkelcelfonds wordt bijgestaan door een Raad van Advies:

Sandra Chedi

Marise Voskens

Mark West

Maatschappelijk ondernemer in cultuur & hotellerie

Actief bij Amsterdamse culturele en sociaal-maatschappelijke organisaties

Advocaat bij Van der Feltz