organisatie

Bestuur

De organisatie van het Sikkelcelfonds bestaat uit een bestuur. Alle leden in het bestuur voeren hun taken op vrijwillige basis uit, een functie in het bestuur is onbezoldigd.

Zij worden in de uitvoering bijgestaan door een Commissie van Onderzoek
De leden van deze commissie voeren hun taken voor het Sikkelcelfonds ook op vrijwillige basis uit. 

De taak van het bestuur is de missie van het Sikkelcelfonds te realiseren en de geworven fondsen en donaties in te zetten voor baanbrekend wetenschappelijk onderzoek. Controle op deze inkomsten en bestedingen wordt uitgevoerd door een accountantsbureau dat tevens het jaarverslag goedkeurt.

Van links naar rechts en van boven naar beneden op de foto: 
Marjon Cnossen, Damaira Anijs (bestuurslid tot mei 2022), Marjolein Peters,
Guillaume Ellis (bestuurslid tot november 2022), Wim Moerman, Charlotte van Tuijn.
Niet op de foto: Amhar Ford

Het bestuur wordt gevormd door de volgende mensen:

Marjon Cnossen

Amhar Ford

Marjolein Peters

Charlotte van Tuijn

Wim Moerman

Voorzitter, Kinderarts-Hematoloog

Penningmeester, Tech & IT Consultant

Vice-voorzitter/Secretaris, Kinderarts-Hematoloog niet-praktiserend

Bestuurslid Vrijwilligersbeleid, Verpleegkundig Specialist

Bestuurslid Strategisch beleid, Financieel directeur

Raad van Advies

Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Advies: 

Marise Voskens

 

Mark West

Tanja Jadnanansing

Voorzitter Raad van Toezicht Universiteit van Amsterdam, VPRO en sociaal-maatschappelijke en culturele stichtingen; oud-rechter; voormalig financieel directeur

Partner SluisWest advocaten

Voorzitter Dagelijks bestuur Stadsdeel Amsterdam Zuid-Oost

Partners

Daarnaast werken we samen met verschillende fijne partners: