Help je mee?

dit is ons bestuur

Bestuur en organisatie

De organisatie van het Sikkelcelfonds bestaat uit een onbezoldigd bestuur.

Zij worden in de uitvoering bijgestaan door een Commissie Onderzoek

De leden van deze commissie voeren hun taken voor het Sikkelcelfonds 

op vrijwillige basis uit. 

Van links naar rechts en van boven naar beneden op de foto: 
Marjon Cnossen, Damaira Anijs (bestuurslid tot mei 2022), Marjolein Peters,

Guillaume Ellis (bestuurslid tot november 2022), Wim Moerman, Charlotte van Tuijn.

Niet op de foto: Amhar Ford

Het bestuur

De taak van het vijfledige bestuur is de missie van het Sikkelcelfonds te realiseren en de geworven fondsen en donaties in te zetten voor baanbrekend wetenschappelijk onderzoek. Controle op deze inkomsten en bestedingen vindt plaats door een accountantsbureau dat tevens het jaarverslag goedkeurt. Het bestuur wordt gevormd door:

Marjon Cnossen

Amhar Ford

Marjolein Peters

Charlotte van Tuijn

Wim Moerman

Voorzitter, Kinderarts-Hematoloog

Penningmeester & Financiën

Secretaris, Kinderarts-Hematoloog niet-praktiserend

Bestuurslid Vrijwilligersbeleid, Verpleegkundig Specialist

Bestuurslid Strategisch beleid, Financieel directeur