BRICK study 2021

BRICK study: Brain structure and neurocognitive development in sickle cell disease

Startdatum: 1 juni 2021
Onderzoeker: Aida Kidane Gebremeskel en Marjon Cnossen (Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam)
Grant: €150.000,- (via gerichte fondsenwerving)

Doel

Pijnlijke crises en orgaanfalen bij sikkelcelziekte worden veroorzaakt door afsluitingen van de bloedvaten door de sikkelcellen. Dit leidt tot verminderd zuurstoftransport en zuurstof tekort met weefselschade. Dit proces vindt ook plaats in de bloedvaten van de hersenen.

Er is toenemend bewijs dat bij sikkelcelziekte zowel de hersenstructuren als de hersenfunctie worden aangetast door dit proces. Dit leidt op jonge leeftijd tot een spectrum van neurologische klachten; variërend van neurologische verlamming tot mildere maar meer levensbepalende leer- en gedragsproblemen, spraakproblemen en een afname van de cognitieve ontwikkeling. Wij willen dit (subtiele) proces d.m.v. nauwgezet follow up onderzoek met MRI, neuropsychologische testen en biomarkers in het bloed in kaart brengen en vergelijken met normaalwaarden bij gezonde kinderen zodat interventies kunnen worden ontwikkeld om de toekomst van kinderen met sikkelcelziekte te verbeteren.

Onderzoeksmethode

In dit onderzoek zal bij kinderen en jong volwassenen met sikkelcelziekte, in de leeftijd 6-24 jaar, een hersen MRI verricht worden. Met hulp van geavanceerde analytische programmatuur kan ernstige en subtiele, nog onbekende schade en groeivertraging van hersenweefsel opgespoord worden. Gedurende een periode van 6 jaar zal iedere twee jaar de hersen MRI herhaald worden en daarnaast ook specifieke neuropsychologische testen afgenomen  worden en zal bloed voor onderzoek worden afgenomen. De bevindingen worden vergeleken met de MRI beelden – en de cognitieve ontwikkeling van 7.000 gezonde kinderen en jong volwassenen uit de Generation R –studie, een grote populatie studie bij kinderen uit de regio Rotterdam.

Met de resultaten van deze studie kunnen vroege signalen van een dreigende cognitieve achteruitgang opgespoord worden. Dit onderzoek geeft ook de mogelijkheid om door interventies ernstige neurologische schade te voorkomen, waardoor het cognitief functioneren en de kwaliteit van leven van sikkelcelpatiënten niet achteruit gaat.

Deze studie wordt uitgevoerd in samenwerking met Prof. Dr. C.J. Fijnvandraat en Prof. Dr. J. Oosterlaan van het Amsterdam UMC en Dr. A. Rijneveld van het Erasmus MC Rotterdam.

Meer informatie

Startdatum 1 juni 2021. Duur van het totale project is 4 jaar.

Word vriend van het Sikkelcelfonds!

Ontvang onze nieuwsbrief met de laatste updates

De nieuwsbrief wordt 1 a 2 keer per jaar verstuurd.