MUZIEK INTERVENTIE

ALTERNATIEVE PIJNSTRATEGIEËEN

Muziek als elixir voor vaso-occlusieve crisen bij patiënten met sikkelcelziekte.

Startdatum 2023

Onderzoeker: Drs. M. Mariska van der Lans, Erasmus MC

Grant: €18.000,-

Drs. M. Mariska van der Lans

Doel

Pijnbestrijding tijdens een sikkelcelcrisis bestaat uit toediening van pijnmedicatie, zoals o.a. morfine.

Dit wordt vaak door de patiënt als niet voldoende ervaren. Er is nog weinig onderzoek verricht naar het effect van muziek op de pijn tijdens een sikkelcelcrisis.

Het doel van deze exploratieve studie is te onderzoeken of een multidimensionale aanpak van een medicamenteuze therapie in combinatie met muziek interventie een positief effect heeft op de intensiteit en beleving van pijn.

 

Onderzoeksmethode

In deze studie worden er 30 volwassen patiënten met sikkelcelziekte geïncludeerd die voor de behandeling van een sikkelcelcrise opgenomen zijn op de kliniek Hematologie van het Erasmus MC. Tijdens de eerste opname bestaat de behandeling uit de standaard medicamenteuze therapie. Indien een patiënt na enige tijd weer een pijnlijke crise ontwikkelt, krijgt deze patiënt naast de standaard medicamenteuze therapie tevens muziek interventie aangeboden. Iedere patiënt is daardoor zijn/ haar eigen controle. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de ervaringen met muziek interventie.

Deze studie, waarin muziek interventie als aanvullende pijnbehandeling wordt geëvalueerd, zal leiden tot geoptimaliseerde en meer persoonsgerichte zorg voor mensen met sikkelcelziekte tijdens een pijnlijke crises.

 

Meer informatie

Word vriend van het Sikkelcelfonds!

Ontvang onze nieuwsbrief met de laatste updates

De nieuwsbrief wordt 1 a 2 keer per jaar verstuurd.