ONSET STUDY

ONSET study – Objective neurocognitive assessment by Eye tracking

Startdatum: 1 april 2022
Onderzoekers: Corien de Groot Eckhardt en Noa IJdo (Amsterdam UMC)
Grant: €100.000

Corien de Groot - Eckhardt

Doel

Het doel van deze studie is om kinderen met het hoogste risico op neurocognitieve achteruitgang te kunnen identificeren en om risicofactoren hiervan te bepalen waarmee we beter begrip krijgen van het onderliggende mechanisme. Hiermee creëren we een kans voor vroege gepersonaliseerde interventie, met als doel het voorkomen van verdergaande hersenschade.

Onderzoeksmethode

Sikkelcelziekte is een erfelijke bloedziekte. Gezonde rode bloedcellen hebben een ronde vorm, bij sikkelcelziekte hebben rode bloedcellen de vorm van een sikkel. Sikkelcellen hebben de neiging om sneller te plakken waardoor er bloedpropjes ontstaan, die het afleveren van zuurstof aan de weefsels, hun belangrijkste functie, belemmeren. Er treedt orgaanschade op, waaronder hersenschade. Het hersenweefsel krijgt minder zuurstof met als gevolg herseninfarcten. Sommige van deze herseninfarcten worden ‘stille infarcten’ genoemd omdat ze zonder directe klinische verschijnselen optreden. Het effect op de lange termijn blijft echter niet onopgemerkt. Kinderen met sikkelcelziekte hebben o.a. lagere IQ-scores, verminderde concentratie en een aangetast geheugen. Hun toekomstige kwaliteit van leven is afhankelijk van hun neurocognitieve ontwikkeling, welke zowel bepaald wordt door de ziekte als de omgeving waarin ze opgroeien. Deze factoren in acht nemende concluderen we dat de vroege neurocognitieve ontwikkeling van cruciaal belang is voor hun toekomst en dat neurocognitieve beperkingen een bedreiging vormen.

Meer informatie

Startdatum: 1 april 2022. Duur van het project is 2 jaar.

Lees hier een interview met Noa Ijdo.

Word vriend van het Sikkelcelfonds!

Ontvang onze nieuwsbrief met de laatste updates

De nieuwsbrief wordt 1 a 2 keer per jaar verstuurd.