REPLACE STUDY

Replace Study

Efficacy and safety of extra oral fluids versus intravenous fluids therapy during vaso-occlusive painful crisis in patients with sickle  cell disease;
a multicenter randomized open label study 

Erfan Nur Amsterdam UMC

Grant: €100.000

Wat is  het beste voor de patiënt om de pijn te verminderen tijdens een pijnlijke crise? Extra veel drinken of vocht via een infuus. Deze vraag zal Erfan Nur, onderzoeker en hematoloog  van het Amsterdam UMC in de komende jaren  beantwoorden middels een multicenter onderzoek.

Doel

De onderzoekers hopen dat na afloop van het onderzoek een richtlijn op te stellen met een verbeterde behandeling  van een pijnlijke crise.   

Onderzoeksmethode

Bij mensen met sikkelcelziekte zijn de rode bloedcellen (sikkelcellen) minder sterk en blijven vaak steken in het bloedvat en veroorzaken verstoppingen. De belangrijkste klachten zijn daarom  bloedarmoede, schade aan organen en hevige pijnaanvallen. Deze pijnaanvallen worden ook wel sikkelcelcrises genoemd en zijn vaak zo ernstig dat opname in het ziekenhuis en behandeling met zware pijnstilling noodzakelijk zijn. 

Om te zorgen dat het bloed weer goed gaat stromen en de pijn minder wordt, krijgen de patiënten  tijdens een crise heel veel vocht toegediend. Helaas weten we niet wat het beste is en wat het  minste risico met zich meebrengt: heel veel vocht drinken of het vocht per infuus toegediend krijgen. Het risico van vocht per infuus is  overvulling, waardoor vocht achter de longen ontstaat. Dit kan de toestand van de patiënt verslechteren. Bij het drinken van vocht bestaat het risico dat de patiënt door de pijn of door de bijwerkingen van de pijnstillers onvoldoende drinkt en de pijn daardoor mogelijk langer blijft bestaan.

Patiënten die opgenomen worden met een pijnlijke crise wordt gevraagd of zij mee willen doen aan dit onderzoek.  Indien patiënten instemmen krijgen zij via een loting de behandeling toegewezen: a) extra  vocht middels veel drinken of b) vocht via een infuus. De uitkomstmaten zijn duur van de opname; duur van de pijn, hoeveelheid gebruikte pijnstillers en complicaties zoals overvulling. 

Meer informatie

Lees hier een interview met Erfan Nur over de Replace-studie.

Word vriend van het Sikkelcelfonds!

Ontvang onze nieuwsbrief met de laatste updates

De nieuwsbrief wordt 1 a 2 keer per jaar verstuurd.