start vaccinatie sikkelcelpatienten
start vaccinatie sikkelcelpatienten

Vanaf eind maart 2021 worden alle patiënten ouder dan 18 jaar met een verhoogde kwetsbaarheid, dus ook sikkelcelpatiënten door de ziekenhuizen uitgenodigd voor het krijgen van een vaccinatie tegen Corona.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Moderna vaccin.
Het zal om 2 vaccinaties gaan met een tussenpoos van 1 maand.
Patiënten ouder dan 18 jaar worden door hun eigen ziekenhuis opgeroepen.

Sikkelcelpatiënten risicogroep

Onderzoek uit Engeland, de Verenigde Staten en Frankrijk heeft laten
zien dat sikkelcelpatiënten die zijn opgenomen met een
COVID-19 infectie een 7x hogere kans hebben te overlijden dan
patiënten zonder sikkelcelziekte.

De hematologen willen daarom patiënten met sikkelcelziekte op het
hart drukken om van deze vervroegde vaccinatie gebruik te maken.
Mochten er twijfels of vragen zijn over de vaccinatie, bespreek het dan
met uw behandelend arts.

Internationaal onderzoek

Naast de landelijke vaccinatie zal ook een aantal  sikkelcelpatiënten
worden uitgenodigd om mee te doen met een  internationaal onderzoek
waarbij gekeken gaat worden wat de immuun response ( = afweerreactie) is. Hiervoor zal op dag 1 en na 1, 2, 6 en 12 maanden de hoeveelheid antistoffen tegen corona in het bloed  gemeten worden.

Patiënten die aan dit onderzoek meedoen zijn door de computer
geselecteerd en inmiddels allemaal telefonisch benaderd om hen te
vragen mee te doen.

 Bron: Prof dr B Biemond, hematoloog Amsterdam UMC namens alle  hematologen in Nederland.