ONSET study

Onderzoek naar risicofactoren bij kinderen met het hoogste risico op neurocognitieve achteruitgang
Onderzoekers: Corien de Groot Eckhardt en Noa IJdo (Amsterdam UMC)